You are here

HR

Pojmowanie wykonywania obowiązków zawodowych w postrzeganiu innym niż jeszcze parę lat temu

programista
Author: John Kraus
Source: http://www.flickr.com
Odwołanie się do pracy w ujęciu innym aniżeli jeszcze kilka lat wstecz pozostaje jedną z cech odpowiednich dla ostatnich dziesięciu lat. Razem z przemianą społecznych uwarunkowań i uwarunkowań gospodarczych zmieniło się nastawienie zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych do tego, jak powinno się postrzegać pracę.

User login