You are here

Placówka

Atrakcyjne porady na temat wybrania szkoły wyższej we Wrocławiu

uczennice
Author: Nazareth College
Source: http://www.flickr.com
Coraz więcej młodych ludzi będzie kontynuować naukę na wyższej uczelni. Tymczasem rynek pracy nie jest w stanie przyjąć tylu absolwentów. Oczywiście niektóre kierunki nadal są modne, jednakże większość uczelni obniża swoje standardy.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niż demograficzny. Uczelnie aby wykorzystać wszystkie miejsca na liście przeprowadzają kilka tur rekrutacji. Tym sposobem kandydaci, którzy zdają egzamin często prezentują niski poziom.