You are here

wykład

Kosmetologia - kierunek przyszłości

kierunek kosmetologia
Source: http://iltex.pl/
Kosmetologia jest to dyscyplina wiedzy, jaka jest wiązana z dermatologią. Są jednakże pewne bardzo ważne różnice.


Podczas kiedy medycyna służy leczeniu schorzeń, opracowywaniu metod osłony zdrowia jak też w pewnych obrębach - krasy, kosmetologia połączona jest z pielęgnacją skóry, paznokci i włosów.

User login