You are here

wynagrodzenia

Poszczególne urzędy, firmy oraz sklepy raz na jakiś czas muszą rozliczyć się ze stanu majątkowego. Znacznym ułatwieniem jest w tym wypadku program do inwentaryzacji

wykres
Author: Mace Ojala
Source: http://www.flickr.com
Proces inwentaryzacji dąży do wykazania rzeczywistego stanu majątkowego. W tym celu liczy się wszelkie dobra materialne oraz pieniądze, a następnie ich stan ilościowy zestawia się z dokumentacją księgową.

User login