You are here

wynagrodzenia

Poszczególne urzędy, firmy oraz sklepy raz na jakiś czas muszą rozliczyć się ze stanu majątkowego. Znacznym ułatwieniem jest w tym wypadku program do inwentaryzacji

wykres
Author: Mace Ojala
Source: http://www.flickr.com
Inwentaryzacja dąży do przedstawienia rzeczywistego stanu majątku danego sklepu lub instytucji. W tym celu liczy się wszelkie dobra materialne i pieniądze, a potem ich stan ilościowy zestawia się z ewidencją księgową.

User login