You are here

Czy warto współcześnie mieć dyplom z wyższej uczelni?

on Nov 19, 2018
W dzisiejszych czasach nie brakuje ludzi z wyższym wykształceniem. Od czasu do czasu mówi się, że w naszym kraju mamy znacznie więcej ludzi z dyplomem, niż w innych państwach Europy. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda - rzeczywista sytuacja jest nieco inna. W Polsce obecnie jest mniej więcej trzydzieści dziewięć procent osób z wyższym wykształceniem. Na tle Europy nie jest to nic nadzwyczajnego. W wielu państwach może się zdarzyć, że nawet połowa ludności posiada dyplom wyższej uczelni. Za przykład możemy wziąć Irlandię, gdzie współczynnik ten wynosi 51 procent.
uniwersytet
Author: Maryland GovPics
Source: http://www.flickr.com
Mimo to w Polsce również dochodzi dzisiaj do sytuacji, że pracowników umysłowych jest o wiele więcej niż robotników fizycznych. W naszym kraju często osoba z wyższym wykształceniem ma o wiele mniejsze możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy, niż osoba pracująca fizycznie. Najgorzej jest pośród absolwentów uczelni humanistycznych. Zobacz oferty pracy mikołów. Na bezrobociu jest wielu filologów, historyków, socjologów. Jeśli już uda im się dostać pracę, nierzadko jest to praca bardzo nisko płatna, nierzadko absolutnie niezwiązana z wyuczonym zawodem.
Niejeden historyk pracuje na infolinii, czy w innych branżach tego rodzaju, gdzie nie można wykorzystać nabytej podczas studiów wiedzy. W takiej sytuacji niemożliwym wykonywanie zadań na najwyższym poziomie. Ludzie w takich sytuacjach z reguły nie lubią swojej pracy.

nauka
Author: U.S. Embassy Tel Aviv
Source: http://www.flickr.com
O wiele lepszą sytuację mają w Polsce fachowcy. Wystarczy wpisać w internet hasło “praca gniezno” i poczytać jakie są wynagrodzenia w w takiej pracy. Spawanie jest nierzadko ciężką czynnością, wymagającą dużo cierpliwości. Proces ten polega na stopieniu elementów jakiegoś materiału, aby ponownie części te ze sobą połączyć. Podczas spawania często daje się materiał dodatkowy, który jest spoiwem i wypełnia lukę między łączonymi elementami. Praca ta wymaga wielu informacji z dziedziny materiałoznawstwa, temperatury topnienia czy rozciągliwości różnorodnych substancji. Jest bardzo dużo szkół, gdzie można nauczyć się spawania. (News praca piaseczno) Warto zastanowić się nad zrobieniem takiego kursu, dużo łatwiej może być wówczas znaleźć dobrze płatną pracę. Pracowników posiadających konkretny fach w ręku permanentnie brakuje na rynku pracy.