You are here

Kto mógłby być tłumaczem przysięgłym i jakie powinien spełnić wymogi?

on Sep 24, 2018
Za przekład różnorodnego typu dokumentów, odpowiadają tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy także uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co istotne, takie dokumenty mogły zostać przełożone także przez inne osoby.
kwiaty
Author: _dChris
Source: http://www.flickr.com


Poza tym przekładanie tekstów może być realizowane w formie ustnej.


Wymagania odnoszące się do osoby, która mogłaby wykonywać ten zawód są określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba, która chce pracować jako tłumacz przysięgły, powinna zdać test albo posiadać stosowne wykształcenie. Należy także posiadać obywatelstwo polskie albo któregoś z państw będących członkiem UE lub EFTA. Opcjonalnie na podstawie wzajemnego porozumienia może być to też obywatelstwo innego państwa. Kolejnym wymogiem jest doskonała znajomość języka polskiego oraz pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych czy brak jakiegokolwiek wyroku za m.in. przestępstwo skarbowe. Poza tym kandydat musi mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim wymogiem jest oczywiście zaliczenie testu dotyczącego umiejętności dokonywania tłumaczeń. Egzamin skład się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Część pisemna zajmuje cztery godziny.


Co istotne, w momencie przystępowania do takiego egzaminu nie ma konieczności spełniać wszystkich wymienionych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Tyczy się to np. wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo do wykonywania tego zawodu i dopisanie do listy tłumaczy przysięgłych ma miejsce po przedłożeniu dokumentu spełniania wszystkich powyższych warunków.
Zapisanie na test odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego terminie kandydat jest powiadamiany w ciągu maksymalnie 21 dni. Cena testu równa się 800 PLN.