You are here

PIT 2016 – jak możemy skorzystać z ulgi na dziecko w formularzu podatkowym?

on Mar 1, 2018
Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest skierowane do opiekunów, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. Dzięki temu będą oni mogli oszczędzić i obniżyć podatek, jeśli tylko spełnią wszystkie konieczne warunki.


Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą na dzieci może zostać wykorzystany przez osoby, które są rozliczane poprzez formularz PIT-37, jak również PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą zrobić z niej użytek rodzice albo opiekunowie prawni wychowujący dziecko samotnie, którzy wykazują stan cywilny bezpośrednio informujący o tym, że dziecko wychowywane jest bez partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli tylko udowodni, że małżonek nie dysponuje prawami rodzicielskimi lub odsiaduje karę pozbawienia wolności. Za osoby wychowujące dziecko (ciekawe sesja dziecięca poznań cennik https://bartkowska.photo/fotografia-dziecieca/) samotnie nie można uznać jednakże rodziców, którzy znajdują się w związku konkubenckim – w tym momencie oboje tracą prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 z dzieckiem.

Ulga obowiązuje tylko dzieci, które uczą się i nie przekroczyły jeszcze 25. roku życia. Prawo do obniżenia traci się w momencie, gdy dziecko przekracza 25. rok życia albo zawiera związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest miesięcznie, można ją jednak odliczyć za miesiące uprzednie aż do momentu, w której utraciło się prawo do niej. Najważniejsze jest, aby przez chociaż jeden dzień roku rozliczeniowego roztaczać samotną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest uzależniona również od ilości dzieci i progresywnie wrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na wszystkie dzieci należy na końcu dodać do siebie – wtedy poznamy prawdziwą sumę, którą możemy odliczyć od podatku.


rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT 2016 na preferencyjnych zasadach nie jest przeznaczone dla osób, które przekraczają określoną kwotę dochodu rocznego. W przypadku osób wychowujących tylko jedno dziecko jest to 56 tysięcy dochodu rocznego. Z ulgi nie wolno także skorzystać, jeżeli dziecko rozpoczęło opodatkowaną na ogólnych zasadach pracę, a otrzymany z niej przychód był wyższy niż 3089 zł – nie wliczają się w to jednakże dochody pochodzące z najmu lub zbycia nieruchomości, które są objęte podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: rozliczenie pit 2016.

User login