You are here

Efektywne kształcenie sprzedażowe

on Sep 24, 2018
Handlowcy są najistotniejszymi ludźmi w każdym przedsiębiorstwie. Bez sprzedaży podupadają nawet największe i najmądrzejsze działające firmy. Sprzedaż jest iskierką rozniecającą motor firmy.


W dzisiejszych czasach najlepsze przedsiębiorstwa to te, które mają najlepszych handlowców. Najlepiej kwitnące branże na świecie to te, które umieją najlepiej sprzedawać. Zdolność sprzedaży przekłada się na wielkie dochody i bezpieczeństwo zatrudnienia. W związku z tym tak istotne jest regularne podnoszenie umiejętności handlowców.Kluczowym zamysłem szkoleń sprzedażowych jest uzyskiwanie
Fiszki
Author: Karen and Brad Emerson
Source: http://www.flickr.com
dwustronnych zysków płynących z handlowej wymiany. Strategiczne cele dla handlowca, to zadowolenie interesanta i zrealizowanie zbytu. Może je uzyskać poprzez szkolenia sprzedażowe (link do archiwum).

Szkolenie sprzedażowe da najlepsze wyniki jeżeli równolegle handlowcy będą wykonywać pracę w poprawnie zaplanowanym procesie, przy odpowiedniej kooperacji z innymi wydziałami i co niezwykle istotne, przy należytym zarządzaniu i wsparciu swoich bezpośrednich szefów.

Trenerzy i doradcy, prowadzą przedsięwzięcia konsultacyjne i kursy handlowe z przeróżnych branż. W większości są to ludzie z wysokim doświadczeniem w przewodzeniu oddziałami i sprzedażą na różnorodnych stopniach kierowania. Mnóstwo planów szkoleń handlowych koncentruje się na ukazaniu technik sprzedażowych, mających na celu osiągnięcie trwałej zmiany postępowań sprzedażowych.

Dialog o kapitałach jest nadrzędnym momentem w procesie sprzedaży. Handlowcy wkładają mnóstwo wysiłku w formowanie stosunków z nabywcą i wyrazistą prezentację towaru, jednakże bez zdolności wytłumaczenia i uzasadnienia warunków cenowych, trudno jest im osiągnąć zwycięstwo.

Celem szkolenia sprzedażowego jest przygotowanie osób uczestniczących w kursie do samodzielnej pracy na stanowisku handlowca (porady - link. Partycypanci pojmują osobne elementy pracy w handlu. Każdy kursant poznaje normy komunikacji z odbiorcą, reguły budowania pozytywnego wizerunku, zasady poszukiwania nowych konsumentów. Kurs również uświadamia uczestnikom, jaką rolę odgrywa reklama, która wspiera tok sprzedaży.