You are here

Na czym konkretnie polega pojęcie "akredytacja", kto ją wykonuje oraz co ile należy się jej po poddawać?

on Sep 24, 2018
Nasz dzisiejszy temat - czyli konkretnie "akredytacja" - to określenie, które to bez problemu mamy możliwość przetłumaczyć na słowo "upełnomocnić"- czyli w skróconym wyjaśnieniu, jest to najzwyczajniej udzielenie pełnomocnictwa.


pomoc
Author: Brioko


JeDNAk jeśli dobrze się po przyglądać definicji akredytacji, to nie zakańcza się ona tylko na tym pojedynczym słowie, albowiem jej znaczenie bywa o wiele bardziej szerokie, niż się wydaje zaraz na pierwszy rzut oka.
podczas szkolenia
Author: Luigi Mengato
Source: http://www.flickr.com


Czym ogólnikowo jest akredytacja? Otóż jest to swego rodzaju postępowanie, w którym z góry upoważniona osoba musi wydać całkowicie formalne oświadczenie na temat tego, czy dana osoba lub organizacja (czy też firma) jest w stanie wypełniać swoje zadania, tym samym sprawdzając jego (lub ich) kompetencje. w jaki sposób to uczyni? Podda sprawdzeniu bieżące postępowanie a także jakość usług, które to wykonuje osoba lub organizacja, która jest akredytowana. Warto mieć świadomość, że osobą, czy organizacją, która na terenie Polski zajmuje się akredytowaniem przeróżnych podmiotów gospodarczych, instytucji inspekcyjnych, czy tez nawet i laboratoriów jest tak nazywane "Polskie Centrum Akredytacji". Jeżeli chodzi o temat szkolnictwa, to Uczelnie typu wyższego są poddawane tak zwanej "akredytacji cyklicznej", którą zajmuje się zaś Polska Komisja Akredytacyjna oraz tak nazywane "komisje środowiskowe", które skupiają się na konkretnych kierunkach uczelni.


Jak więc można zauważyć, akredytacji może być poddawanych wiele różnych osób, przedsiębiorstw i organizacji - samo pojedyncze pytanie "co ile?" akredytacja powinna występować w danym miejscu, zostaje zazwyczaj po ustalane z góry poprzez już określone przez nasze polskie prawo.