You are here

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/polsek.org.pl/includes/menu.inc).

W jakim celu dokonuje się ocenę 360 stopni?

on Mar 8, 2015
Biznesmen
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Od dawna już pracownicy podlegają sprawdzaniu. Kiedyś stosowano na ten cel sztywne zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym nadzorem przełożonych. Dzisiaj, by uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy stworzone zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza pomoże szefowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale również dać nagrody liderów i dobrze ich motywować. System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca może dostać dane mające na celu ukazać możliwości zatrudnionych.

Taki system jest w stanie podnieść efektywność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. Dzięki wdrążeniu takiego rozwiązania mamy możliwość dostosowania wysokości płacy do zaangażowania oraz efektów wykonywanej pracy. System umożliwia optymalne zagospodarowanie zdolności oraz dyspozycyjności zatrudnionego. zatrudniony posiada szansę selekcji indywidualnej drogi promocji w zależności od tego, w czym się specjalizuje. System oceny pracowników nie jest pożyteczny tylko dla pracodawców, ale także dla samych ocenianych. Wiedzą jak wygląda zdolność produkcyjna i czego powinni się przyłożyć.

znając swoje słabe strony są w stanie pracować nad nimi.. Wiadomo jednak, że taka ocena, przeprowadzona z dużą dokładnością, da oczekiwane efekty. Szacuje się, że większa część polskich przedsiębiorstw wdrożyła już tę metodę i z powodzeniem ją stosuje. Głównym rodzajem jest tak zwana ocena okresowa pracownika (http://www.elevatosoftware.com/). Jak sama jej nazwa podpowiada, że jest to rodzaj oceny wdrażanej regularnie. W większej części firm przeprowadzana jest raz do roku, rzadziej raz na półrocze.

W największej ilości przypadków system ochrony pracowników zyskuje formę formularzy, w których ujęte są kategorie które muszą podlegać ocenie wraz ze stopniem w jakim dany zatrudniony wypełnia zaakceptowane standardy w konkretnej dziedzinie. Często kategorie ulegają dywersyfikacji ze względu na dział przedsiębiorstwa oraz miejsce stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: skal behawioralnych, ocen opisowych, rejestracji wydarzeń krytycznych (celowych lub negatywnych), rankingów pracowniczych, rozmów oceniających. Powiązane z systemem honorariów stają się istotnym czynnikiem kreującym politykę personalną organizacji. Ocenianie pracowników jest procesem, gdzie realizowane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz pułapu sporządzania powierzonych zadań.
dwoje ludzi na korytarzu
Author: Dell Inc.
Source: http://www.flickr.com
Oceny pracowników na pewno przynoszą wymierne korzyści dla firm i ich zarządu.

Dają bowiem cenne wiadomości na temat pracowników, ich cech charakteru i umiejętności. Na podstawie wyników takiej oceny podejmuje się dalsze działania, zależne od tych wyników. Bywa to między innymi awans dla osoby, u której kontrola pokazała duży wkład w pracę i lepsze efekty niż u innych. Kontrole tego rodzaju również niekiedy kończą się wypowiedzeniem lub zmniejszeniem pensji. Z tego powodu okresowa ocena zwykle oznacza dla zatrudnionych większy stres i poczucie niebezpieczeństwa. Poza tym na podstawie wyników oceny przedsiębiorstwo może wprowadzić system szkoleń lub posłać określonego pracownika na doszkalanie z zakresu, w którym jego umiejętności są niewystarczające. Z kolei kierownicy zyskują wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, czyli o umiejętnościach, możliwościach rozwoju, predyspozycji do podejmowania odpowiednich decyzji. Kierownicy zdobywają w ten sposób informacje o podwładnych i osiąganych przez nich wynikach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności. Ocenie podlegają również cechy osobowości.