You are here

HR

Pojmowanie wykonywania obowiązków zawodowych w postrzeganiu innym niż jeszcze parę lat temu

programista
Author: John Kraus
Source: http://www.flickr.com
Pojmowanie pracy w postrzeganiu odmiennym niż jeszcze parę lat wstecz pozostaje wybraną z cech odpowiednich dla ostatnich dziesięciu lat. Razem ze zmianą rzeczywistości społecznej oraz rzeczywistości gospodarczej zmianie uległo ukierunkowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników do tego, jak należy postrzegać pojęcie pracy zawodowej.