You are here

zlecenie

Jak trudno znaleźć pracę w naszym kraju? Kogo dotyczy bezrobocie?

szkolenie pracowników
Author: Fabrice Florin
Source: http://www.flickr.com
Corocznie w oparciu o analizę z całego kraju mierzony jest współczynnik osób nie mających pracy. Statystyki bywają dosadne. Okazuje się, że w naszym kraju w porównaniu do pozostałych krajów UE bez zatrudnienia pozostaje dużo ludzi. Pomimo wszystko dotyczy to też młodych ludzi. Z czego to wynika? Zazwyczaj do analizy liczy się zatrudnienia dotyczące kontraktu o pracę, a takowych nie jest wiele.

Na czym opiera się finansowanie zbywcy wierzytelności?

Faktura
Author: VLCineaste
Source: http://www.flickr.com
Kiedy przyjrzymy się szczegółowo opcjom, jakie oferuje nam aktualnie aktywność taka jak faktoring, przyznać należy szczególnie rozbudowane pole manewru. Dawane nam dziś do dyspozycji możliwości spotykają się ze sporym zadowoleniem klientów, co ma znów ogromny wpływ na chęci dalszego inwestowania. Ta porównywana niesamowicie często do faktoringu forma nabywania wierzytelności przez daną instytucje w zdefiniowany uprzednio i regulowany jasnymi zasadami sposób znalazła już szerokie grono entuzjastów na rynku.