You are here

zlecenie

Jak trudno znaleźć pracę w naszym kraju? Kogo dotyczy bezrobocie?

szkolenie pracowników
Author: Fabrice Florin
Source: http://www.flickr.com
Każdego roku nawiązując statystyki z całego kraju szacowany jest wskaźnik nie posiadających stałego zatrudnienia. Wyniki są dosadne. Okazuje się, że w naszym kraju w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej bez pracy pozostaje cała masa osób. Pomimo wszystko dotyczy ten fakt również ludzi wykształconych. Co jest przyczyną? Przede wszystkim pod uwagę liczy się zatrudnienia dotyczące kontraktu o pracę, ale tych jest niedużo.

Na czym opiera się finansowanie zbywcy wierzytelności?

Faktura
Author: VLCineaste
Source: http://www.flickr.com
Kiedy przyjrzymy się dokładnie szansom, które oferuje nam obecnie aktywność taka jak faktoring, przyznać należy szczególnie szerokie pole działania. Oferowane nam możliwości spotykają się ze sporym zadowoleniem klientów, co ma znów spory wpływ na chęci dalszego inwestowania. Ta porównywana najczęściej do faktoringu forma nabywania wierzytelności przez określoną instytucje w zdefiniowany wcześniej oraz regulowany określonymi zasadami sposób znalazła już szerokie grono odbiorców na rynku.