You are here

numer Regon

Jak założyć spółkę z.o.o.

Prawo
Author: controlarms
Source: www.flickr.com
Zakładanie spółek w Polsce wymaga spełnienia bardzo wielu formalności, których załatwienie zabiera trochę czasu. W przypadku spółki cywilnej istotne jest pamiętanie o wielu kwestiach. Po pierwsze, należy spisać umowę potwierdzoną notarialnie. Do tej czynności [potrzebna jest oczywiście pomoc notariusza. W dokumencie zawieramy najistotniejsze informacje i zapisujemy ciało zarządcze spółki. Dlatego działa tak wiele kancelarii prawniczych. Do prawnika, jaki po wielu latach uczenia się przepisów jest zwykle wyuczony w pewnej wybranej gałęzi przepisów prawnych, warto pójść po pomoc w momencie, kiedy czytanie, pojęcie i zastosowanie jakichś przepisów jest nieklarowne, kłopotliwe, lub, co niekiedy też się zdarza, niezgodne z innymi prawami – prawo czasem nie jest perfekcyjne, zapisywane jest wszakże przez człowieka.